Lilla Bjällerup

Karta 5 km från Mårtenstorget i Lund i SO riktning ligger en gammal by vid namn Lilla Bjällerup. Inbäddad i lummig grönska längs en bygata ligger fem gårdar med anor från 1800-talet, flera av dem fortfarande kringbyggda och med kullerstenslagda innergårdar. I byns direkta närhet rinner Höje å, ett större vattendrag som rinner ut i Lommabukten.

Omgivningen lockar till promenader längs med den slingrande ån och utmed mindre bäckar som rinner till. I horisonten sticker Lunds domkyrkas två torntoppar upp och minner om att staden finns nära. Här kan man njuta av landets lugna och trygga tillvaro och inte allra minst en avstressande miljö. Att följa årstidernas växlingar blir en naturlig del i vardagen. Åkrarnas böljande fält som mognar i juli – augusti och snön som gnistrar vit en vacker vinterdag. Djurlivet några stenkast från staden är påtagligt: rådjur som betar, grodor som spelar och igelkottar som söker av trädgården var kväll under sommaren. Vid en näraliggande damm häckar varje år ett hägerpar som elegant flyger in tätt intill gårdarna inför landningen. I byn kan man också njuta av ca 100-åriga gamla pilträd som lever vidare trots brustna stammar.
Pilar

Go to Top