Om Lilla Bjällerup Bostäder

År 2001 tog familjen Guldåker över den avstyckade, delvis förfallna gården. Ganska snabbt bestämde vi oss för att den kringbyggda gården skulle ha en framtid. När inte stora jordbruksmaskiner behöver tak över huvudet längre och boskap är ett minne blott förlorar ofta ekonomibyggnaderna sin funktion och förfaller snabbt. Skulle dessa längor försvinna skulle också en del av Skånes kulturarv dö ut då detta byggnadssätt att skydda gård och hus från väder och vind förekommit i dessa trakter sedan hundratals år tillbaka. Dessutom har det funnits en lång tradition av generationsboende på denna typ av gårdar som nästan helt försvunnit idag.

Att vi satsar på att bygga bostäder på delar av gårdens ekonomilängor är vårt sätt att bidra till att gården kan leva vidare även om det är med delvis en ny utformning. Det känns också viktigt att kunna erbjuda fler människor möjligheten att bo i en liten by med gamla anor, en härlig lugn grön miljö och med cykelavstånd till stadens puls. Boendeformen är hyresrätter eftersom vi anser att det behövs hyresrätter för att människor ska kunna leva flexibla liv och för att det är ett sätt att hålla samman gården enhetligt.

Sedan den 17 november 2006 har vi även utökat verksamheten med ett semesterboende på Tofta Södra/Gotland där våra hyresgäster i Skåne erbjuds ett rabatterat boende.

Länk till Guldåkers Semesterhem är  http://lillabjallerupbostader.se/tofta/

Senast uppdaterad: 2018-04-05

 

Go to Top